skillnad mellan lagar och förordningar För affiliates borderline emotionell instabil personlighetsstörning